นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดเรมีเคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ นโยบายนี้จะประยุกต์ใช้กับ doremialigner.com เท่านั้น เว็บไซต์ที่แตกต่างกันอาจใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ที่ไม่เหมือนกัน เราจะขออนุญาตจากคุณก่อน หากต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการอื่นที่นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง

คำแนะนำเบื้องต้น

 1. แถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ออกแบบเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ doremialigner.com
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิภายใต้กฎหมาย Personal Data Protection Act หรือ PDPA ของประเทศไทย โดยโดเรมีเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดเรมี
 3. เอกสารที่ปรากฎในหน้านี้มิได้เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดของโดเรมีในฐานะบุคคล

โดเรมีและข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นจากพื้นฐานของหลักการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมไว้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณให้เรา: เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมอบให้เราโดย
  (1) เข้าใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น การกรอกแบบประเมินการจัดฟันใส)
  (2) กดติดตามเราเพื่อรับข่าวสารจากอีเมล
  (3) ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือ
  (4) ทำแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้
  (5) ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชัน โดยคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โดยข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เว็บไซต์ของเราและระบบอื่นๆ เก็บรวบรวม:
  (1) ถ้าคุณเข้าเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Google Analytic) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของคุณ เช่น ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ เวอร์ชั่น และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม อนาไลติกส์จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตคุณสามารถสอบถามกูเกิลเพื่อให้ดึงข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโดเรมี ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนการทำงานและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น
  (2) เว็บไซต์ของเรายังอาจใช้ “คุกกี้” กับอุปกรณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายคุกกี้
  (3) ถ้าคุณแลกเปลี่ยนอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมทั้งคอมเม้นต์ในเว็บไซต์นี้) กับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือ กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือ แอปพลิเคชัน เช่นระบบแชทบอทที่ลิงก์กับโดเรมี ระบบของเราจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาเหล่านั้น บางครั้งรวมถึงเนื้อหาด้วย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางกิจกรรมเหล่านี้: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค, กูเกิล และทวิตเตอร์) ผ่านการใช้ปุ่มแชร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค และวิดเจตส์บนเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของโดเรมีผ่านทางบราวเซอร์: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บันทึก/ติดตามโดยบุคคลที่สาม เพียงแค่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น เช่น การสำรวจจากเพจหนึ่งไปอีกเพจหนึ่ง (เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้) หรือการดูวิดีโอในเฟสบุ๊ค (ถ้าคุณล็อกอินเฟสบุ๊ค)

การใช้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • ส่งอัพเดทและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล จดหมาย ข้อความ
 • การแจ้งเตือนแบบทันที (push notification)

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของคุณและความจำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งคุณ หากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอนที่เราขอให้คุณส่งข้อมูลของคุณให้กับเรา ในทางกลับกัน หากคุณไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ เช่นกัน หากคุณไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของโดเรมี คุณสามารถติดต่อสอบถามกับโดเรมี ติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น:

 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือระบบเทคโนโลยีข้อมูลอื่น ๆ หรือเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของเรา ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ในกรณีความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมบังคับให้เรากระทำดังกล่าว (เช่น หากคุณแสดงเจตนาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการก่อการร้าย)
 • หรือคู่กรณีทางกฎหมาย ในประเทศหรือเขตแดนใดๆ ซึ่งเราทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายเท่านั้น

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของคุณ

โดเรมี มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

 • คุณยังสามารถแจ้งเราให้แก้ไขหรือลบข้อมูลบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ และคุณอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบุคคลของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมด (และต้องการให้ลบทิ้ง) ในสถานการณ์อื่น

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เพราะเราจำเป็นต้องร้องขอการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา

หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากรายชื่ออีเมลที่เรารวบรวมไว้ คุณสามารถคลิกปุ่ม “ยกเลิกรับอีเมลข่าวสาร” ในส่วนท้ายของอีเมลที่เราส่งให้คุณ หรือติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ เพจการรับบริจาคของเรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการดักฟัง การติดสินบน หรือการปลอมแปลงข้อมูล

มีเพียงพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนองค์กรและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน โดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม คำแนะนำ หรือคำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการประมวลข้อมูลบุคคลของเรา

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ doremi@sdt1988.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

Site logo

ด้วยวิธีการจัดฟันและสร้างรอยยิ้มสวยๆ
ในแบบที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายกว่าเดิม สะดวกมากกว่า
ในราคาที่ถูกกว่า

Social

 • Line
Site logo
 • Line

สอบถามเรื่องการจัดฟันกับเรา
ผ่านทางไลน์ @doremijapan

สอบถาม คลิก